català | castellano

· Consejo Interacádemico

· Consejo de Colegios

· Colegios Oficiales

· Academias de Veterinaria

· Facultades de Veterinaria

· Entidades relacionadas

· Academias Iberoamericanas

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
www.boneslletres.cat

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
www.racab.es

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
www.ramc.cat

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
www.racba.org

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
www.ajilc.cat

Institut d’Estudis Catalans
www.iec.cat

Reial Acadèmia de Doctors
www.reialacademiadoctors.org

Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
www.racef.es

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
www.rafc.cat

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
www.acvc.cat