· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

Escipió, 20, bjs.
08023 Barcelona
Tel. 934 189 294 - Fax 932 547 483
www.veterinaris.cat