· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
covb@covb.cat
www.covb.cat

Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona
colvetgi@grn.es
www.covgi.cat

Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
veterinaris@colvetlleida.org
www.covll.cat

Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona
covt@tinet.org
www.covt.cat