· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Real Academia de Ciencias Veterinarias
www.racve.es

Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
www.insacan.org/racvao/racvao.html

Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias
www.insacan.org/rascv/rascv.html

Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
www.racvg.com