· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Facultat de Veterinaria UAB - BARCELONA
www.uab.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de EXTREMADURA
www.unex.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de CORDOBA
www.uco.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de LEON
www.unileon.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de LUGO
www.usc.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria UCM - MADRID
www.ucm.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de MURCIA
www.um.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de LAS PALMAS
www.ulpgc.es/veterinaria

Facultad de Veterinaria de ZARAGOZA
www.unizar.es/veterinaria