· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Conselleria de Justicia de Catalunya
www.gencat.cat/justicia/

Diputació de Barcelona
www.diba.es

D.A.R.
www20.gencat.cat/portal/site/DAR

Producció agroalimentària ecològica (PAE)
http://pae.gencat.cat/ca

Departament de Sanitat i Seguretat Social
www.gencat.cat/salut

Ministeri de Medi Ambient
http://mediambient.gencat.cat/

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
www.mapya.es