· Primer trimestre

· Segon trimestre

· Tercer trimestre

· Quart trimestre

14/04/2016
Sessió In Memoriam

20/05/2016
Sessió Lliura de Premis de la 2ª edició Premi Josep Séculi Brillas

06/2016
"Unitats canines en odorologia, aplicacions actuals i noves perspectives"

07/2016
"La Leche de yegua: Evaluación microbiológica y cualidades nutricionales"