· Primer trimestre

· Segon trimestre

· Tercer trimestre

· Quart trimestre

05/2018
Primera quinzena de maig, Assemblea General (pendent de confirmació)

06/05/2018
Reunió acadèmies de veterinària.

5-9/05/2018
Congrés Internacional de Veterinària

16/05//2018
Ingrés acadèmic numeri electe, Dr. Miquel Vilardell

6/06//2018
Entrega premi Dr. Josep Séculi Brillas

8, 9, 10/06/2018
Congrés Història de la medicina catalana. Vic

21/06//2018
Ingrés acadèmics corresponents electes (Dr. Homs i Dr. Molins)
(pendent de confirmació)